KERNEYDELSER

Jeg hjælper kommuner, organisationer og virksomheder med at skabe social og kulturel bæredygtig omstilling og innovation. Jeg leder udviklingsprocessen, når vi omsætter strategi til fyrtårnsprojekter, fællesskaber, kampagner og branding. Mine kernekompetencer og ydelser er:

Strategisk rådgivning ved opstart 

Jeg hjælper med at skabe retning, stille kraftfulde spørgsmål, lede energien i rummet, definere projektets succeskriterier og risici, udvikle procesdesign, udfordre og motivere til nytænkning, visualisere scenarier og udarbejde handlingsplan for de konkrete projekter, der kan skabe den ønskede økonomiske, adfærdsmæssige og bæredygtige effekt.

Facilitering af udviklingsprocesser

Jeg faciliterer workshops og processer, hvor flere aktører, medarbejdere og brugere samarbejder om og bidrage med viden og idéer. Opsamlingen fra workshops omsættes til klare budskaber, fortællinger og scenarier, der skaber ejerskab hos den enkelte og sikrer forankring og fremdrift. Ofte kræver udviklingsprocessen at særlige 'drivere' kortlægges og involveres i at skabe den bæredygtige adfærd, inden projektet åbnes for offentligheden.

Adfærdsdesign med bæredygtig effekt

Forudsætningen for at lykkes med et bæredygtigt innovationsprojekt er, at aktører, borgere eller brugere tilegner sig nye vaner, dvs. motiveres til ny adfærd. Jeg vil derfor udfordre og synliggøre værdien af bæredygtig adfærd, som skaber balance og lykke for det enkelte menneske og minimerer klimaaftrykket gennem en naturbaseret tilgang til den konkrete løsning. Oftest vil det indbefatte dialog med og involvering af brugere og ikke mindst de fremtidige 'værter' eller 'drivere'. Adfærdsdesignet er et redskab, der sikrer at projektet tilgodeser bæredygtighed for mennesker, byen, stedet og planeten.

Branding og engagerende formidling

Jeg har mange års erfaring med at skabe formidling, som engagerer brugere, borgere, medarbejdere og kunder i at deltage aktivt, dele og fortælle videre i deres omverden. Med en master i oplevelsesledelse kombineret med en uddannelse som arkitekt forstår jeg at omsætte faglig viden inden for byudvikling, byggeri og bæredygtige agendaer til meningsfulde oplevelser og fortællinger. Formatet kan være alt fra pilotprojekter, eksperimenter, formidlingskampagne, events og film.

 PROFIL https://www.linkedin.com/in/birgittesandhagen


Kontakt: Birgitte Nysom Sandhagen      Tel: +45 60701082     Email: bn@birgittenysom.dk