KERNEYDELSER

Jeg hjælper ambitiøse kommuner, fonde, organisationer og virksomheder med at realisere udviklingsprojekter, der skaber varige positive og bæredygtige forandringer. Mine kernekompetencer og ydelser er:

Strategisk rådgivning ved opstart 

Jeg hjælper med at skabe retning, stille kraftfulde spørgsmål, lede energien i rummet, definere projektets succeskriterier og risici, udvikle procesdesign, udfordre og motivere til nytænkning, visualisere scenarier og udarbejde handlingsplan for de konkrete projekter, der kan skabe den ønskede økonomiske, adfærdsmæssige og bæredygtige effekt.

Facilitering af udviklingsprocesser

Jeg faciliterer workshops og processer, hvor flere aktører, medarbejdere og brugere skal samarbejde om og bidrage til at strategien lykkes. Opsamlingen fra workshops omsættes til klare budskaber, fortællinger og scenarier, der skaber ejerskab hos den enkelte og sikrer forankring og fremdrift. Ofte kræver udviklingsprocessen at særlige 'drivere' kortlægges og involveres i at få kulturen til at leve, når det færdige byggeri eller byrum står klart.

Adfærdsdesign med effekt

Ofte er forudsætningen for at lykkes med et bæredygtigt byudviklings projekt, at aktører, borgere eller brugere tilegner sig nye vaner, dvs. motiveres til ny adfærd. Jeg vil derfor spørger indtil 'hvilken adfærd projektet skal skabe?'. Oftest vil det indbefatte dialog med og involvering af brugere og ikke mindst de fremtidige 'værter' eller 'drivere'. Adfærds designet er et redskab, der sikrer at byrummet eller byggeriet planlægges og designes ud fra 'de værditilbud', som kulturen og fællesskabet bygger på.

Branding og engagerende kommunikation

Jeg har mange års erfaring med at skabe kommunikation, som engagerer brugere, borgere, medarbejdere og kunder i at deltage aktivt, dele og fortælle videre i deres omverden. Med en master i oplevelsesledelse kombineret med en uddannelse som arkitekt forstår jeg at omsætte faglig viden inden for byudvikling, byggeri og bæredygtige agendaer til meningsfulde oplevelser og fortællinger. Formatet kan være alt fra koncepter, events, film, præsentationer og formidling på digitale medier.

 PROFIL https://www.linkedin.com/in/birgittesandhagen


Kontakt: Birgitte Nysom Sandhagen      Tel: +45 60701082     Email: bn@birgittenysom.dk