KERNEYDELSER

Jeg hjælper ambitiøse kommuner, fonde, organisationer og virksomheder med at realisere udviklingsprojekter, der skaber varige positive og bæredygtige forandringer. Mine kernekompetencer og ydelser er:

Udvikling af adfærdsdesign 

Målet med en bæredygtig forandring forudsætter ofte at medarbejdere, aktører eller brugere tilegner sig nye vaner og motiveres til ny adfærd. Jeg har stor erfaring med at udvikle adfærdsdesign, der viser hvordan den enkelte motiveres til at bidrage til, at forandringen lykkes. Oftest vil det indbefatte dialog med de fremtidige brugere eller brug af personaer i processen. Adfærdsdesignet er et redskab, der sikrer at byrummet eller byggeriet planlægges og designes ud fra at skabe værdi til brugerne, samt sikre den ønskede bæredygtige forandring og økonomiske effekt.

Branding og engagerende kommunikation

Jeg har mange års erfaring med at skabe kommunikation, som engagerer brugere, borgere, medarbejdere og kunder i at deltage aktivt, dele og fortælle videre i deres omverden. Med en master i oplevelsesledelse kombineret med en uddannelse som arkitekt forstår jeg at omsætte faglig viden inden for byudvikling, byggeri og bæredygtige agendaer til meningsfulde oplevelser og fortællinger. Formatet kan være alt fra koncepter, events, film, præsentationer og formidling på digitale medier.

Facilitering af udviklingsprocesser

Jeg faciliterer workshops og processer, hvor flere aktører, medarbejdere og brugere skal samarbejde om og bidrage til at strategien lykkes. Opsamlingen fra workshops konceptualiserer jeg til klare budskaber, fortællinger og billeder, der skaber ejerskab hos den enkelte og sikrer forankring og fremdrift. Jeg har god erfaring med at bruge film som formidlingsgreb, der sikrer at viden i processen kan fastholdes og bruges fremadrettet og nå ud til og deles med mange.

Strategisk rådgivning ved opstart af udviklingsprojekter

Jeg hjælper med at skabe retning, stille kraftfulde spørgsmål, lede energien i rummet, definere projektets succeskriterier og risici, udvikle procesdesign, visualisere scenarier og udarbejde handlingsplan for den fremtidige forandring.

 

 PROFIL https://www.linkedin.com/in/birgittesandhagen


Kontakt: Birgitte Nysom Sandhagen      Tel: +45 60701082     Email: bn@birgittenysom.dk