AKTUELT

22. feb. 2018 / Hvordan kan verdensmålene skabe værdi i byggeriet?  I samarbejde med Chore Connection afholdt jeg en heldagsworkshop om, hvordan vi gennem at arbejde med verdensmålene kan skabe værdi i byggeriet. Seksten udvalgte deltagere bidrog med faglige og personlige oplæg og dialog på tværs af branchen. Læs mere her

21. feb. 2018 / Udvikling af idrætsfællesskab i Bøgelund, Kolding Seks forskellige idrætsklubber er gået sammen for at skabe værdi for fremtidens brugere og skabe en bæredygtig forandring, der motiverer flere unge til at deltage. Sammen med Keingart faciliterer jeg den indledende inddragelsesproces for at skabe retning, strategi og ejerskab inden området programmeres.


1. feb. 2018 / Sundhedshus i Thisted med nytænkende opstart For Keingart og Thisted Kommune faciliterer jeg en udviklingsproces. Målet er at skabe et tæt samarbejde mellem behandlere og frivillige inden byggeprogrammet udarbejdes. Det nye hus for fællesskab, sundhed og bevægelse i Thisted skal vise vejen for en ny type samarbejde, hvor borgere med psykiske og fysiske udfordringer motiveres til at indgå i nye fællesskaber, når sundhedshuset integreres i Thisted hallen. Kommunens sundheds- og fritidsforvaltning inddrages fra start og sikrer at de nye fysiske rammer og faciliteter understøtter en ny kultur, samarbejde og forløb for borgerne.


1. feb. Opstart som selvstændig konsulent Efter flere år som udviklings- og proceschef i Dansk Arkitektur Center, Bascon og COWI starter jeg nu op som selvstændig konsulent. Jeg brænder for at skabe bæredygtige forandringer i fremtidens byggeri og glæder mig til samarbejde om projekter, der gør en forskel. Min samarbejdspartner er Keingart, som jeg glæder mig til at løse projekter sammen med. Læse mere om Keingart her