AKTUELT


1. okt. 2019 / Efter et længere og tæt samarbejde med Keingart har vi valgt at stoppe det formelle samarbejde I Keingart har jeg stået for salg til flere kommuner, herunder Guldborgsund, Roskilde og Vejle, hvor jeg som kundeansvarlig har udviklet strategi, proces, visionsplaner, scenarier og konkrete spydspidsprojekter inden for social bæredygtig byudvikling. Mit strategiske og tværfaglige arbejde med kommunerne har givet stor indsigt i det potentiale, der ligger i at forebygge socialøkonomiske udfordringer gennem at udvikle nytænkende fællesskaber og mødesteder, hvor både kultur, fritid og socialområdet samtænkes. Mit arbejde med unge (fx i Maribo) som drivere for byudviklingen er stadig i sin sin spæde opstart og noget jeg glæder mig til at intensivere i fremtiden.
1. april 2018 / Birgitte Nysom og Keingart indgår formelt samarbejde Efter tre måneders intensivt og inspirerende samarbejde om en række kundeprojekter indgår jeg som associeret Partner og People Activator i Keingart. Min rolle er at styrke opstartsfasen, så kommuner og andre bygherrer i endnu højere grad kan tilbydes en strategi, koncept og proces, der kan skabe nytænkende bæredygtige løsninger med både social og økonomisk effekt.
22. februar 2018 / Hvordan kan verdensmålene skabe værdi i byggeriet?  Jeg samlede seksten vigtige aktører fra byggebranchen for at udfordre og motivere til nye bæredygtige partnerskaber og løsninger i byggebranchen. I samarbejde med Chore Connection afholdt jeg en heldagsworkshop om, hvordan vi gennem at arbejde med verdensmålene kan skabe værdi i byggeriet. De udvalgte deltagere bidrog med faglige og personlige oplæg og dialog på tværs af branchen, der mundede ud i konkrete løsningsforslag. Læs mere her

10. februar 2018 / Sundhedshus i Thisted med nytænkende opstart For Keingart og Thisted Kommune hjælper jeg med opstart, strategi og proces for Thisteds nye Sundhedshus. Målet er at skabe et tæt samarbejde mellem behandlere og frivillige inden byggeprogrammet udarbejdes. Det nye hus for fællesskab, sundhed og bevægelse i Thisted skal vise vejen for en ny type samarbejde, hvor borgere med psykiske og fysiske udfordringer motiveres til at indgå i nye fællesskaber, når sundhedshuset integreres i Thisted hallen. Kommunens sundheds- og fritidsforvaltning inddrages fra start og sikrer at de nye fysiske rammer og faciliteter understøtter en ny kultur, samarbejde og forløb for borgerne.


1. februar 2018 / Opstart som selvstændig konsulent Efter flere år som udviklings- og proceschef i Dansk Arkitektur Center, Bascon og COWI starter jeg nu op som selvstændig konsulent. Jeg brænder for at skabe bæredygtige forandringer i fremtidens byggeri og glæder mig til samarbejde om projekter, der gør en forskel.